دانلود آهنگ جدید جعفر بنام استاد


متن آهنگ استاد از جعفر
گویند گویند گویند که نه و هفتاد و پنج گرفته درسو رو افتاد ای کاش نمی افتاد

goyand goyand gpoyNAD k 9.75 gerefte darso ro oftad ey kash nioftad 
گویند که به پلنگ های کلاس همش نمره میداد

goyand k b palang haye kelas hamash nomre midad 

بعد سر بیست و پنج صدم پسرا رو مینداخت اخه چه کاریه استاد

bad sare 25. pesararo mindakht akhe che karie ostad 
گویند که او ضعف پلنگ داشت وقتی که پلنگ میدید بیسته رو میداد ای وای

goyand k om zafe palang dasht vaghtpalang midid biste ro midad ey vay 
افتاد افتاد ریاضی یک و افتاد ای کاش نمی افتاد نمی افتاد

oftad  oftad riazi yeko oftad ey kash nemioftad nemioftad
اسفند و دی مرداد و خرداد همش میندازه اخه بی نه ایش دی استاد

esfando deyo mordad o khordad hamash mindaze akhe bi  na ish di ostad 
مرا مرا مرا میندازو چرا چرا چرا

mara mara mara mindazo chera chera chera 
گویم گویم گویم که من سیبیل دارم شاید نمره نمیدی استاد

goyam goyam goyam k man sibil daram shayd nomre nemidi oatd 

ترانه آهنگ استاد از جعفر
حسابدار با صنعتی منو نه دادی استاد

hesabdare ba sanati mano no dadi ostad 

پس چرا مدیریت بازرگانی و انقدر پایین دادی

pas chera modiraiat bazarganio inghad patyin dadi 
واسه دخترا کلاس وقت داری واسه ما چرا نداری

vase dokhtara kelas vaght dari vase man chera nadari 
تو که استاد نرم افزاری کلید سایته رو داری

tomke ostade narm afzari kelid sayto dari 
افتاد افتاد این جعفر بدبخت همه درسا رو افتاد استاد

oftad oftad in jafare badbakht hame darsa ro oftad ostad 

اسفند و دی مرداد و خرداد همش میندازه اخه بی نه ایش دی استاد

esfando deyo mordad o khordad hamash mindaze akhe bi  na ish di ostad 
مرا مرا مرا میندازو چرا چرا چرا

mara mara mara mindazo chera chera chera 

استادم چند وقته رد داده واحدام دست کی افتاده

odtadam chanbd vaghte rad dade vahedam daste ki oftad e 

اونم همینجوری میندازه ای وای وای

unam haminjuri mindaze ey vay vay 
حسابدار و هشت داده با اقتصاد کلان و هفت داده حقوق منو پنج داده ای وای وای

hjesabdaro 8 dade ba eghteaade kalano 7 dadce hoghogh mano 5 dade ey vay vay 

http://www.majanmusic.com/

http://www.majanmusic.com/